เกี่ยวกับ MindRhythm

MindRhythm เป็นโปรแกรมช่วยในการทำสมาธิ ที่ได้แนวคิดทั้งหมดมาจากโปรแกรมเตือนสติจาก website ลานธรรม โดยโปรแกรมนี้จะคอยส่งเสียงออกมาเป็นจังหวะ เพื่อช่วยในการกำหนดลมหายใจ

Screenshot

 http://project-ile.net/lulu/images/mindrhythmshot.jpg 
 MindRhythm-0.1 

Changed Log

Download

Source Code

Known bugs

TODO

Link

License

GPL

My Thanks to

Contact

Pruet Boonma pruetboonma@gmail.com