Archive for March, 2007

What does 10 years of teaching/studying do to a person?

Posted on Friday, March 30th, 2007 at 12:14 pm

I’m

Posted on Friday, March 30th, 2007 at 11:20 am
I’m alone in this big city,
think of you, my sweet memory.

Oh

Posted on Thursday, March 29th, 2007 at 9:02 am

Lamp-post in a snowy night.

Posted on Sunday, March 25th, 2007 at 11:07 am

She began to walk forward, crunch-crunch over the snow and through the wood towards the other light. In about ten minutes she reached it and found it was a lamp-post.

From C.S. Lewis’ The Lion, the Witch and the Wardrobe.

What did you say?

Posted on Thursday, March 22nd, 2007 at 2:23 am


Oh, it’s “Wiiiiii” 😛

Farewell my comrade programmer.

Posted on Wednesday, March 21st, 2007 at 10:12 am

Thou, who brings us from the darkness of zero and one, has left us peacefully to the heaven, which indeed must speak in the natural language. We believe, with the path thee gave us, we will be able to speak the language as thee speak now, one day.

Yummy

Posted on Wednesday, March 21st, 2007 at 9:50 am

Firefox Add-Ons Tag

Posted on Wednesday, March 21st, 2007 at 4:42 am

เคยไป tag เขาตอนนี้โดนเขา tag ก็ต้องมาตอบตามมารยาท
ผมใช้ Firefox อยู่ 4 เครื่อง (มีเครื่องเยอะ ๆ จะเริ่มสับสน) ก็เลยจะลง Add-Ons พวกที่ทำให้เวลาย้ายไปใช้เครื่องอื่นแล้วใช้ได้สะดวก ๆ

  • Del.icio.us Bookmarks: เอาไว้เก็บ bookmark แล้วข้ามไปดูระหว่างเครื่องได้
  • Google Notebook: คิดอะไรออก ก็พิมพ์ ๆ ใส่เก็บไว้ ข้อเสียคือ ถ้าไม่ online ก็จะใช้ไม่ได้ บางทีเลยต้อง copy มาแปะที่ Sticky ในเครื่องด้วย น่าจะทำให้มัน Sync กันได้นะ (จดใส่ Google Notebook ไว้ก่อน)

ส่วน Add-Ons ที่ทำให้ใช้ Internet ง่ายขึ้นก็คือ

  • DownThemAll!: ชื่อก็บอก เอาไว้ load รูป หรือว่า link เอกสารทั้งหน้า ไม่ต้องมานั่ง load ทีละอัน
  • Firebug: หลัง ๆ เริ่มเขียน AJAX กับพวก Javascript เยอะขึ้น มีเจ้านี้ไว้ ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นเยอะ

ส่วนอันสุดท้ายนี้ จำเป็นมากสำหรับบ้านเมืองที่อาการเปลี่ยนแปลงบ่อย

  • Forcastfox: เอาไว้ดูพยาการณ์อากาศก่อนออกจากบ้าน จะได้ทำใจไว้ก่อนว่ากลับบ้านมาจะหนาวตายหรือว่าร้อนตาย

ใครอยากโดน tag ก็ใส่ชื่อใน comment ละกันครับ

A sweetest song from 90s

Posted on Monday, March 19th, 2007 at 4:18 am

Bette Midler – Wind Beneath My Wings

It must have been cold there in my shadow,
to never have sunlight on your face.
You were content to let me shine, that’s your way,
you always walked a step behind.

So I was the one with all the glory,
while you were the one with all the strength.
A beautiful face without a name — for so long,
a beautiful smile to hide the pain.

CHORUS:
Did you ever know that you’re my hero,
and ev’rything I would like to be?
I can fly higher than an eagle,
’cause you are the wind beneath my wings.

It might have appeared to go unnoticed,
but I’ve got it all here in my heart.
I want you to know I know the truth, of course I know it,
I would be nothing with out you.

(CHORUS)

Fly, fly, fly away,
you let me fly so high.
Oh, fly, fly,
so high against the sky, so high I almost touch the sky.
Thank you, thank you, thank God for you,
the wind beneath my wings.

My song

Posted on Sunday, March 18th, 2007 at 12:10 pm

ชน: วงตาวัน/ชุด 12 ราศี

อยู่ตรงนี้ สนไหม คนไม่กลัวฟ้า หอบความรักร้อนๆ มาให้เธอ เก็บซ่อนไว้ ลึกล้ำเกินจะค้นเจอ แต่กับตัวเธอยกมาหมดใจ ไม่มีลิ้น หวานล้ำ คำก็ไม่ซึ้ง แต่ใจถึง รักแท้ ทำแต่งาน จะเอาไหม รักฉัน เธออย่าคิดนาน ไม่มีเวลา เฝ้ารออยู่นาน เหลืองานต้องทำ ทำเงินทำงาน ชนมันเข้าไป มีเงินมีทอง แล้วคงอุ่นใจ เธอยอมตกลง เราคงสบาย เผื่อเธอมีท้อง มีลูก มีหลาน ไม่พากันอดตาย

ราศีพฤษภ : ตามตำรากล่าวว่า ชาวพฤษภ มีความมานะพยายามเป็นเลิศ สู้งานและอดทนสูง ไม่ต่างจากวัวที่พุ่งชนเข้าใส่เป้าหมาย รักใครย่อมรักจริง

Which song is yours?