Archive for the Quote Category

Tell me…

Posted on Monday, February 14th, 2011 at 8:24 pm

Tell me why the stars do shine,
Tell me why the ivy twines,
Tell me what makes skies so blue,
And I’ll tell you why I love you.

Nuclear fusion makes stars to shine,
Tropisms make the ivy twine,
Raleigh scattering make skies so blue,
Testicular hormones are why I love you.

Isaac Asimov

ความรักของเสกสรรค์

Posted on Tuesday, August 25th, 2009 at 1:35 am

ความรักทางจิตวิญญาณหมายถึงความรักที่เลิกยึดถือ ตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่ถือคนที่เรารักเป็นตัวตั้งโดยเราไม่มีข้อเรียกร้อง ไม่มีความต้องการจะใช้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นวัตถุรองรับความรัก เราเป็นหนึ่งเดียวกับเขาในแง่นี้ เราไม่แยกตัวเป็นความปรารถนาอีกชุดหนึ่งจากภายนอก หากอนุญาตให้ความรักแผ่รังสีมาจากความสงบในใจเรา เป็นความรักที่มาจากความปรารถนาดี เมตตากรุณา ปราศจากเงื่อนไข ความรักในขั้นจิตวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่ต้องเพียรพยายามปฏิบัติ จึงจะเข้าใจและเกิดผล มันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางธรรม ซึ่งแม้ทำไม่ได้ถึงที่สุด มีสติไว้บ้างก็ยังดีกว่าไม่ยอมหันหน้ามาทิศนี้เลย

ที่มา: ความรักของเสกสรรค์ (via @chapter365)

มีผู้ใดใหญ่เกินกรรม?

Posted on Monday, March 16th, 2009 at 12:48 am

ไม่มีผู้ใดใหญ่เกินกรรม บางคนร่ำให้เมื่อเวลามาถึง แต่สำหรับบางคนยักใหล่แล้วรำพึง

คนเราสูงเท่ากันเสมอบนเตียงนอนและในหลุมศพ”
‘รงค์ วงษ์สวรรค์ พญาอินทรีย์กางปีกโบยบินไปสู่สรวงสวรรค์แล้ว ณ นาฑีนี้!

(ขอบคุณรูปภาพจาก สวนทูนอิน)

Have you ever seen a one trick pony in the field so happy and free?

Posted on Monday, March 2nd, 2009 at 1:23 pm

Have you ever seen a one trick pony in the field so happy and free?
If you’ve ever seen a one trick pony then you’ve seen me
Have you ever seen a one-legged dog making its way down the street?
If you’ve ever seen a one-legged dog then you’ve seen me

The Wrestler , Bruce Springteen

It’s that simple, it’s that straight.

Posted on Saturday, September 6th, 2008 at 6:11 am

“ผู้นำพันธมิตรฯ ควรมอบตัวแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหมายศาล เพื่อให้เผชิญกับกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ส่วนการชุมนุมประท้วงรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไปได้ในที่อื่นที่เหมาะสมกับการ แสดงออกตามสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย (ที่ไม่ใช่เพื่อยึดอำนาจรัฐ)”

“ทางออก นี้ต้องการความกล้าหาญและความรับผิดชอบของผู้นำพันธมิตรฯ เมื่อกล้าก่อปัญหา กล้าขัดขืน ก็สมควรกล้าเผชิญหน้ากับกฎหมายอย่างมีอารยะ ต้องทำเช่นนี้ต่างหาก การประท้วงของพันธมิตรฯ จึงจะนับเป็นอารยะขัดขืน”

“หาก ไม่ทำเช่นนี้การกระทำของพันธมิตรฯ ย่อมนับเป็นการกระทำของอันธพาลการเมืองที่วางอำนาจบาตรใหญ่อยู่เหนือกฎหมาย ถึงจะใหญ่โตแค่ไหนก็เป็นแค่กุ๊ยการเมืองระดับชาติที่น่ารังเกียจ”

“ในสังคมไทย แม้แต่พระมหากษัตริย์ยังอยู่ใต้กฎหมาย ผู้นำพันธมิตรฯเป็นใครยิ่งใหญ่มาจากไหนกันจึงวางอำนาจบาตรใหญ่เหนือกฎหมายได้”

From ธงชัย วินิจจะกูล : ทางออกธรรมดาๆ ที่ตรงไปตรงมา

We’re all unlucky in love sometimes.

Posted on Thursday, August 28th, 2008 at 12:26 pm

He Zhiwu, Cop 223: We’re all unlucky in love sometimes. When I am, I go jogging. The body loses water when you jog, so you have none left for tears.

From Chung King Express

มืดยิ่งนัก

Posted on Friday, November 9th, 2007 at 10:27 pm

“ คืนนี้มืดใช่มืดสนิท
ไฟดวงนิดยังมีแสง
ขอเพียงลมพัดแรง
เถ้ามอดแดงก็จะลาม
ทุ่งนี้รกใช่รกหมด
นั่น ข้าวสด ขึ้นแทรกหนาม
ขอเพียงฝนจากฟ้าคราม
ข้าวจะงามท่วมหญ้าคา! ”

— เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
via  bact’

On the 99th day

Posted on Thursday, October 4th, 2007 at 1:14 am

Once upon a time……a king gave a feast. The most beautiful princesses were there. A soldier who was standing guard saw the king’s daughter go by. She was the loveliest one, and he fell instantly in love. But what is a simple soldier next to the daughter of a king? One day he managed to see her and told her he could no longer live without her. The princess was so taken by the depth of his feeling that she said to the soldier:”If you can wait for 100 days and 100 nights under my balcony, I shall be yours.” With that, the soldier went and waited one day, two days……then ten, twenty. Each evening the princess looked out and he never moved! Always there, come rain, come thunder. Birds shat on his head, bees stung him, but didn’t budge. After 90 nights, he had become all dry and pale. Tears streamed from his eyes. He couldn’t hold them back. He didn’t even have the strength to sleep. And all that time, the princess watched him. When 99th night came……the soldier stood up, took his chair, and left.

From Cinema Paradiso

เหตุผล

Posted on Wednesday, September 12th, 2007 at 11:11 am

“เพราะลลิลเป็นผู้หญิงที่ทำให้เขาอยากมีชีวิตที่สุขสงบและทำตัวให้มีค่าควรคู่หล่อน จนยอมละทิ้งเรื่องราวเหลวไหลในอดีตไว้เบื้องหลัง”

ทางสายพระจันทร์เสี้ยว, ประภัสสร เสวิกุล

Lamp-post in a snowy night.

Posted on Sunday, March 25th, 2007 at 11:07 am

She began to walk forward, crunch-crunch over the snow and through the wood towards the other light. In about ten minutes she reached it and found it was a lamp-post.

From C.S. Lewis’ The Lion, the Witch and the Wardrobe.