มืดยิ่งนัก

Posted on Friday, November 9th, 2007 at 10:27 pm

“ คืนนี้มืดใช่มืดสนิท
ไฟดวงนิดยังมีแสง
ขอเพียงลมพัดแรง
เถ้ามอดแดงก็จะลาม
ทุ่งนี้รกใช่รกหมด
นั่น ข้าวสด ขึ้นแทรกหนาม
ขอเพียงฝนจากฟ้าคราม
ข้าวจะงามท่วมหญ้าคา! ”

— เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
via  bact’
You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “มืดยิ่งนัก”

  1. zeally says:

    ชอบกวีนิพนธ์นี้มากคับ

Leave a Reply