Me, My Picture, and CC

Posted on Sunday, April 27th, 2008 at 10:41 am

ผมใช้ สัญญาอนุญาตแบบคลีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Common:CC) (by-nc-sa) กับรูปส่วนใหญ่ที่ผมถ่าย นั่นคือผมอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถเอารูปผมไปใช้ได้(ตราบใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฯ) และในทางกลับกันก็จะมีคนมาดูรูปผมเยอะขึ้นด้วย 🙂 เริ่มคิดที่จะใช้สัญญาอนุญาตแบบคลีเอทีพฟคอมมอนส์กันหรือยังครับ

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Me, My Picture, and CC”

  1. Na says:

    เห่อะๆๆๆ

    งั้นขอต่อสัญญาล่วงหน้าค่ะ^^

Leave a Reply