เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน….

Posted on Tuesday, July 8th, 2008 at 11:57 am

ข่าวปีที่แล้ว – ไทยหนุนขึ้นทะเบียน “ปราสาทเขาพระวิหาร” เป็นมรดกโลก

ข่าวปีนี้ – เสร็จโจร! “พระวิหาร” เป็นมรดกโลกของกัมพูชาแล้ว

credit: Pittaya

You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน….”

  1. veer says:

    อย่างฮา

  2. linli says:

    เขาเรียกว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรต่างหาก

Leave a Reply