นัตถิ ตัณหา สมานที

Posted on Sunday, October 5th, 2008 at 10:53 am

Styx by Gustave Doré in 1861 from river-styx.net

วีณาแกว่งไกว
แม่น้ำสายกว้าง แลฝั่งไม่เห็น
ชีวิตลำเค็ญ ไม่เว้นเวียนวน
แสนเชี่ยวหนักหนา โรคายื้อยุด
มารผจญโผล่ผุด โทรมทรุดร่างกาย
อโรคยา อโรคยา อโรคยา ปรมา ลาภา [ซ้ำ]

เห็นด้วยปัญญา รู้ว่าฝั่งมี
เล่าว่าฝั่งนี้ ยังมีร่มเย็น
หลวงตาหัวเรือ ท่านเชื่อหนักหนา
ท่านเคยเล่าว่า “ฝั่งนี้หนาเคยไป”

คืนสงบวันเพ็ญ ฉันแลเห็นแสง
ที่ไม่ร้อนแรง สว่างแจ้งภายใน
มองเมื่อหลับตา วีณาแกว่งไกว
แขวนกิ่งน้อยใหญ่ ยามสายลมพา

ทุกสิ่งสลายพลัน เมื่อฉันลืมตา
และฉันพบว่า ฉันกลับมาที่เรือ
เร่งฝีพายเถิด จักเกิดกำลัง
นำเรือเทียบฝั่ง ลำพังตนเอง
นิพพานัง นิพพานัง นิพพานัง ปรมัง สุขัง [ซ้ำ]

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “นัตถิ ตัณหา สมานที”

  1. e says:

    มิทีนัง มินัง มะนัง ทิกูจะนัง

Leave a Reply