แบบนี้แถวบ้านเรียก Stalker

Posted on Tuesday, October 21st, 2008 at 1:10 am

You can leave a response, or trackback from your own site.

3 Responses to “แบบนี้แถวบ้านเรียก Stalker”

  1. jittat says:

    อืม จริงๆ

  2. E says:

    น่ารักขนาดนี้ยอมเข้าคุกวะ

  3. the ancient says:

    คราวหน้าขอเป็นพิตต้านะ

Leave a Reply to jittat