Posted on Monday, February 8th, 2010 at 5:15 pm

แค่มีเธอ

เป็นแค่คนหนึ่ง ในโลกใบเก่า
ชีวิตช่างเงียบเหงา
ไม่เคยได้เห็น ความจริง
มีพร้อมทุกอย่าง และมีในทุกสิ่ง
อยากบอกว่าความจริง ฉันเดียวดาย
เธอนั้นก็อยู่ ในโลกใบหนึ่ง
ที่ฉันเอื้อมไม่ถึง
และ ยังไม่เคย ได้เข้าใจ
เธอเหมือนลมผ่าน ผ่านมาในหัวใจ
แต่งเติมชีวิตฉัน ให้สดใส
แค่เพียงได้พบเธอ
แค่เพียงได้รักเธอ
อยากอยู่กับเธอ ตลอดไป
จะนานเพียงไหน
ใจฉันก็มีแต่ภาพเธอ
แม้ความจริง
ไม่เห็น ว่าเธอ อยู่ข้างกาย
หลับตายังคงพบกัน
ไม่มีวันลับเลือนไป
ถึงแม้ ว่าเธอ จะอยู่ที่ไหน
ก็อยากจะขอ
ให้ฉันมีเธอ อยู่เรื่อยไป
แค่มี เธอ
เคียงข้างดูแล แหละเข้าใจ
ไม่เคยมีใครเหมือนเธอ
ที่ทำเพื่อฉัน มากมาย
ใจฉันจะมี เธออยู่อย่างนี้
ตลอดไป

แค่เพียงได้พบเธอ
แค่ เพียงได้รักเธอ
อยากอยู่กับเธอ ตลอดไป
จะนานเพียงไหน
ใจฉันก็มีแต่ ภาพเธอ
แม้ความจริง
ไม่เห็นว่าเธอ อยู่ข้างกาย
หลับตายังคงพบกัน
ไม่ มีวันลับเลือนไป
ถึงแม้ว่าเธอ จะอยู่ที่ไหน
ก็อยากจะขอ
ให้ฉันมี เธอ อยู่เรื่อยไป
แค่มีเธอ
เคียงข้างดูแล แหละเข้าใจ
ก็คงเป็นเธอ ผู้เดียว
ที่ทำเพื่อฉันมากมาย
ใจฉันจะมี เธออยู่อย่างนี้
ตลอด ไป…

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply